OM BRAMSNÆS SEJLKLUB

I det inderste af Isefjorden ligger det smukke Bramsnæs med tilhørende Vig. Ved indsejlingen til vigen – for enden af Nagels Rende – holder Bramsnæs Sejlklub til.

Bramsnæs Sejlklub blev stiftet i 1971 af sejlsportsinteresserede borgere i den tidligere Bramsnæs Kommune (nu en del af Lejre Kommune). Først holdt man til i lånte lokaler, indtil klubben i 1989 med medlemmernes håndværksmæssige indsats byggede klubhuset ved Nagels Rende. Grunden er stillet til rådighed af kommunen.

Sejlklubbens formål er
- at fremme søsporten
- at hjælpe og vejlede unge som ældre med at blive
ansvarsbevidste sportsudøvere på vandet.

Sejlklubben drives af medlemmernes frivillige arbejdsindsats. Den ansvarlige bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt på den årlige generalforsamling for en 2-årig periode. Bestyrelsesarbejdet er som alt andet i klubben ulønnet.

Bramsnæs Sejlklub er nok én af de eneste sejlklubber uden havn. Bramsnæsvig er dog i sig selv en naturhavn, hvor der i mands minde altid har ligget både for svaj.

Klubben har i alle årene opsat en bro om foråret (og nedtaget den igen om efteråret), for at vi kan sætte joller i vandet og for at større både kan anløbe. Broen er også populær badebro for oplandets beboere. Vi modtager et mindre tilskud fra Lejre Kommune til opsætning og nedtagning af broen, og har i klubhusets kælder 2 offentlige toiletter, som kan benyttes af både- og bade-gæsterne, og som klubben varetager vedligeholdelsen af.

Sejlklubben råder over 6 sejljolletyper – Optimist-, Feva-, Tera-, Europa-, Trapez- og Wayfarer-jolle.

Desuden har klubben 3 følgebåde med motor.

Havkajak er også på programmet, og klubbens beliggenhed er ideel som udgangspunkt for træning - med det lave vand i vigen - og som udgangspunkt for længere ture langs Isefjordens kyster. Klubben råder over 7 begynderkajakker, 9 havkajakker og 2 juniorkajakker. De bliver benyttet flittigt bl.a. til at træne nye roere, der efter frigivning kan benytte kajakkerne på egen hånd.

På klubbens arealer er der også plads til private joller og kajakker, og de skal være tilmeldt Bramsnæsvig Bådelaug (Se under AFDELINGER).

På klubbens arbejdsdage i for- og efterår håndteres broen, kapsejladsbøjer, de 2 DS bøjer og de private bøjer i Vigen.

På hjemmesiden kan du finde mere om: Medlemsskab, Juniorsejl, Voksensejl, Havkajak, Klubhus osv.