MEDLEMSSKAB

Bramsnæs Sejlklub tilbyder 4 forskellige medlemsskaber:

Junior medlemsskab – op til og med 24 år
Senior medlemsskab – fra 25 år og opefter, eneste medlem på postadressen
Familie medlemsskab – for alle familiemedlemmer med samme postadresse
Passiv medlemsskab – for alle der vil støtte klubben og deltage i begrænset omfang

Kontingentets størrelse fastsættes årligt på Generalforsamlingen, som holdes senest 31. marts hvert år. 

For 2017

 

Junior kontingent pr. år

Kr. 700

Senior kontingent pr. år

Kr. 1.050

Familie kontingent pr. år

Kr. 1.500

Passiv kontingent

Kr. 500

Indmeldelse efter 1. august – for alle typer

½ pris for resten af året

 
Indmelding 
Du starter med at oprette en profil ved at klikke på det grønne ikon øverst til højre. Herefter melder du dig ind ved at klikke på menuen TILMELDING/HOLD. Følg anvisningerne. Se også vedtægterne under ”KLUBBEN”. Der er ikke fortrydelsesret og der refunderes ikke penge efter tilmelding.
I topmenuen kan du ligeledes læse om de forskellige afdelinger. 
Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte medlemsadministrator på gunna@bramsejl.dk
 
Udmelding
Skal ske pr. mail til medlemsadministrator gunna@bramsejl.dk
 
Dansk Sejlunion og DGI
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion, og som aktiv kølbåds- eller jollesejler, er du derfor også medlem. Herfra modtager du årligt bladet ’Sejler’, ligesom du kan downloade og anvende deres apps til smartphones med bl.a. kapsejladsregler og turguide. Dansk Sejlunion yder stor støtte til vores juniorarbejde.

Dansk Sejlunion afholder instruktør- og træner-kurser, som vi via sponsorering opfordrer medlemmer til at søge om. Vi er også som klub medlem af DGI, som afholder kurser som specielt vores kajakroere har glæde af.

Årets gang i klubben
Som medlem i Bramsnæs Sejlklub får du adgang til et godt fællesskab omkring vores relativt lille klub. Sæsonen begynder cirka. midt i april, hvor årets første arbejdsweekend bliver afholdt. Det plejer at blive en skøn weekend med stort fremmøde, som ud over det fysiske arbejde også er en god lejlighed til at få snakket sammen efter en lang vinter. Der bliver budt på frokost med hvad dertil hører. Om søndagen afsluttes med Standerhejsning, der betegner den officielle åbning af sæsonen. Bro, kapsejladsbane og private ankre bliver således lagt ud inden 1. maj.

Juniortræning om torsdagen og kapsejlads om onsdagen starter, selvom vandet er ret koldt endnu.
Kajaktræningen går også i gang i løbet af maj, og kølbådene kommer forhåbentlig på plads ude ved deres svajbøjer.

Kom bare ned onsdag, hvor der er åbent i kantine efter træning og sejlads og hvor grillen tit er kørt frem på terrassen. Mangler du en gasteplads, er det her den kan findes!

Der er standerhejsning sidst i april og standernedtagning sidst i oktober.

Mange deltager i de kapsejladser, som vore naboklubber arrangerer i løbet af sæsonen. Orø Bådelaug har vi et tæt samarbejde med. Klubberne i Isefjorden og Roskilde Fjord er organiseret under Dansk Sejlunion i ”Isefjordskredsen”. Her kæmpes hvert år om Kredsmesterskabet (se under "Voksensejl" i sidemenuen).

Når efteråret sætter ind for alvor er det også tid at slutte sæsonen på vandet.
Der afholdes ”eksamen” i kajak – hvor årets elever frigives.
I slutningen af oktober afmonteres broen på den sidste arbejdsweekend, joller afrigges, ankre hentes ind og standeren stryges.
I vintermånederne er der som regel forskellige arrangementer og foredrag, før det igen går løs på vandet.
Nyhedsbrevene holder dig opdateret, og brug kalenderen her på hjemmesiden.

En lille aktiv klub
Selvom vi er en lille klub forsøger vi alligevel at skabe meget aktivitet. Og med medlemmernes opbakning og frivillige indsats er det muligt at holde klubben godt i gang og vedligeholde materiel og arealer. Derfor har klubben brug for hvert enkelt medlems hjælp, så vi alle kan få mange uforglemmelige timer på og ved vandet.

Som der står i en gammel klub-folder ”Livet er at sejle”!