BRAMSNÆSVIG BÅDELAUG

Om Bådelauget
Fartøjer (alle typer, inkl. kajakker), som ligger på de kommunale landarealer, der omgiver Bramsnæs Sejlklub, eller ligger på sejlklubbens stativer, skal registreres og betale et årligt gebyr til Bramsnæsvig Bådelaug.

Bådelauget blev oprettet i 2010 på Lejre Kommunes foranledning og forvaltes af Bramsnæs Sejlklub. Tiltaget skal ses i lyset af ønsket om, at pladsen bliver benyttet af aktive brugere, og det gøres bedst ved et symbolsk årligt gebyr.

Pladserne
Masteløse joller placeres mest naturligt i områdets sydlige ende, på træstativet under træet. 
Joller på trailer (med eller uden mast) placeres bedst på græsarealerne nord for Stråhytten.  
Vær opmærksom på at ligge udenfor stierne til slæbestederne.
Kajakker har faste, nummererede pladser i stativerne, såfremt der er plads. Også her anbefales en eller anden form for aflåsning. (Kontakt bådelauget for pladsanvisning).
Efterlad ikke påhængsmotorer på jollerne på land, da de har det med at forsvinde!
 
For fartøjer liggende på landarealet, er der p.t. ingen faste pladser, så derfor er det vigtigt at tage mest mulig hensyn til hinanden. Sejlklubben tager forbehold for at kunne flytte private joller rundt på området, hvis placeringen besværliggør klubbens arbejde.
  
Tilmelding
Man tilmelder sig ved at gå ind i MENUEN TILMELDING/HOLD herover og vælge Bådelaug, hhv. medlem eller ikke-medlem af Bramsnæs Sejlklub. Følg anvisningerne.
NB: Det er nødvendigt at oprette en profil, hvis du ikke har én i forvejen. Efter du første gang har indbetalt via dit Dankort, vil du næste år pr. 1.4. automatisk blive trukket for en ny sæson. Du vil dog 10 dage inden modtage en mail og SMS, så du evt. kan nå at stoppe betalingen, hvis du ikke længere ønsker at være tilmeldt Bådelauget.
 
Mærkat
Efter tilmelding tilsendes eller udleveres et klistermærke, som klistres på fartøjet (skal sidde synligt). Både, der ikke er tilmeldt, vil blive betragtet som hittegods, og vil, efter skriftlig varsel påsat det pågældende fartøj, blive overladt til politiet. Der vil jævnligt være inspektion af området.
 
Årligt gebyr
150 kr. for medlemmer af Bramsnæs Sejlklub
375 kr. for ikke-medlemmer af Bramsnæs Sejlklub 

Evt. spørgsmål rettes til:
Mail: gunna@bramsejl.dk • 30 48 25 01