Klubmodul henter siden
Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2020 & 2021

Mandag den 13. september kl. 19.00 i Klubhuset.

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretninger fra afdelingerne

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren (se bilag)

5. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår, samt fastsættelse af kontingent (se bilag)

6. Indkomne forslag

7. Valg ifølge § 10

8. Eventuelt

Til punkt 6 – Indkomne forslag:

Bestyrelsen har endnu ikke modtaget nogle forslag.

Bestyrelsen foreslår følgende tillæg til ?:

??. Vinterbadere – ret til deltagelse i specifikke vinterbader aktiviteter, sociale arrangementer, og “pligt” til deltagelse i arbejdsweekender på samme måde som andre medlemmer, men herudover samme status som passivt medlemskab.”

Begrundelse: Vi har en del aktive vinterbadere, som ikke er sejlere. Derfor tilbydes et “light” medlemskab for dem der udelukkende ønsker at vinterbade. Ønsker man som vinterbader at have stemmeret, og mere indflydelse kræver det et medlemskab af sejlklubben i tillæg.

Til punkt 7 – Valg ifølge § 10

Bestyrelsesposter:

Grundet corona situationen hvor vi har måttet aflyse sidste års generalforsamling, er alle medlemmer af bestyrelsen på valg i år. For at få balance i den fremtidige udskiftning, foreslår formanden at de 2 ubesatte poster vælges for en periode på 2 år/perioder (altså ikke på valg til næste generalforsamling, men først i 2023), mens genvalg bliver for en periode på 1 år/perioder, eller til næste generalforsamling.

På valg er:

Bestyrelsesmedlem og Kasserer Maybritt Erichsen – stiller op til genvalg for 1 periode

Bestyrelsesmedlem Lotte Geleff – stiller op til genvalg for 1 periode

Bestyrelsesmedlem og formand Kim Lundgren – stiller op til genvalg for 1 periode

Skal vælges – 2 perioder

Skal vælges– 2 perioder

1. Suppleant Line Lindstrøm stiller op til genvalg

2. Ledig

Ikke på valg er:

Bestyrelsesmedlem og Næstformand Michael Petersen – stiller ikke op til genvalg

Bestyrelsesmedlem Rene Nielsen Bonde – stiller ikke op til genvalg

Udtrådt af bestyrelsen er:

Suppleant Stine Kirt Hansen - ønsker ikke genvalg

Interne revisorer:

1. Revisor skal vælges

2. Revisor Susan Hein – stiller op til genvalg

1. revisorsuppleant Leif Blom – stiller op til genvalg

På mødet bliver der serveret kaffe, øl og vand. Tilmelding via eventet på hjemmesiden www.bramsejl.dk så vi ved hvor mange vi bliver.

Vi glæder os til at se jer!

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen

Tilmeldte
10 /50
Tilmeldingsfrist
13.09.2021
Tidspunkt
13.09.2021 kl. 19.00 - 13.09.2021 kl. 21.00
Sted
Klubhuset
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle