Man kan næsten ikke ønske sig bedre beliggenhed for at dyrke havkajak, end den vi har ud for Klubhuset ved Nagels Rende. En vestvendt lavvandet kyst og en beskyttet vig, som er et rigtig godt træningssted. Herfra kan der laves ture rundt langs Isefjordens milde kyst. Det kunne være en tur på et par sømil ned til Munkholmbroen med hele to ishuse! Eller nordpå op til Vellerup Vig…. mulighederne er mange.

Det var derfor naturligt at Bramsnæs Sejlklub i starten af det nye årtusinde oprettede en kajakafdeling.

Materiel og aktiviteter

Vi har i alt 22 klubkajakker. 1 dobbeltkajak, 2 juniorkajakker, 8 gode begynderkajakker og 11 havkajakker der er lidt mere livlige. Klubben har desuden et antal våddragter og redningsveste. Vores sikkerhedsudstyr er fuldt opdateret.
Hver sæson danner vi 1-2 kajakhold, der træner sammen én aften om ugen. Vi har her mulighed for at træne begyndere frem til ”Frigivning” (DGI Havkajakroer 1) som er en prøve der svarer lidt til Sejlsportens duelighedsbevis. Også øvede og/eller frigivne kan deltage for at holde færdighederne vedlige.
Når man er ”Frigivet” har man ret til at bruge klubbens kajakker på egen hånd. Mange frigivne anskaffer selv en kajak, og den kan man også have liggende i stativerne ved sejlklubben (se menu om
BÅDELAUG).

Vi satser også på, at der hvert år bliver uddannet nye instruktører, fordi havkajak er en aktivitet i fremgang.

Træningshold
Vi starter kl. 17.30, og træner/sejler så længe vi orker.
Vi underviser efter
DGI's retningslinjer, og til efteråret afholdes prøve efter disse. De færdigheder, der skal mestres til prøven, får du udleveret på en liste i starten. Instruktørerne præsenterer og øver undervejs færdighederne ud fra, hvad der skønnes mest nødvendigt, eller hensigtsmæssigt Den enkelte holder selv øje med, hvordan det står til med de forskellige punkter på listen, og er på den måde med til at præge forløbet, samtidig med at man selv tager ansvar for sin egen undervisning. Mange aftner vil primært være tursejlads.
Ud over DGI’s liste over færdigheder, forlanger vi at kursisterne gennemgår en svømmeprøve, 600 meter i åbent vand (afholdes ofte i august, hvor vandet er varmest!), samt at man har roet minimum 50 km i indeværende sæson (derfor noteres hver sejlads minutiøst ned!).
Har man sin egen våddragt og/eller kajak, er man selvfølgelig velkommen til at benytte disse.


Frigivningsprøven finder normalt sted sidst på sæsonen, sidst i august eller i starten af september.

Startdato
Vil blive publiceret her på hjemmesiden. Tilmeldte får også direkte besked.

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle