BETINGELSERSåfremt man ønsker at have båd liggende på strandarealet, skal man melde sig ind i Bramsnæsvig Bådelaug ved henvendelse til baadelaug@bramsejl.dk  

Hvis bådene ikke er registreret i bådelauget, vil de blive overdraget til politiet.

Kontingentet til Bådelauget er årligt kr. 375 for ikke sejlklubmedlemmer og kr. 150 for sejlklubmedlemmer.

Kajakpladser er forbeholdt medlemmer af Bramsnæs sejlklub. Klubmedlemmer vil blive prioriteret foran ikke medlemmer.

Baggrund
I henhold til naturbeskyttelsesloven § 22, stk. 1 er det tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. Med kortvarigt ophold forstås i praksis en dag. Miljøcentret Roskilde har i medfør af naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinjen dispenseret til oplæg af et begrænset antal både inden for et afgrænset område på strandarealet.

Som det er praksis på statslige strandarealer har Lejre Kommune i samarbejde med Bramsnæs Sejlklub oprettet bådelauget, Bramsnæsvig Bådelaug, med henblik på lovligt oplag af både på strandarealet. Betingelsen for at have sin båd liggende i mere end en dag er, at man skal registreres som medlem af bådelauget.

Bramsnæsvig Bådelaug administreres af Bramsnæs Sejlklub.


Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram