BRAMSNÆSVIG BÅDELAUG

Om Bådelauget
Fartøjer (alle typer, inkl. kajakker), som ligger på de kommunale landarealer, der omgiver Bramsnæs Sejlklub, eller ligger på sejlklubbens stativer, skal registreres og betale et årligt gebyr til Bramsnæsvig Bådelaug. Bådelauget blev oprettet i 2010 på Lejre Kommunes foranledning og forvaltes af Bramsnæs Sejlklub. Tiltaget skal ses i lyset af ønsket om, at pladsen bliver benyttet af aktive brugere, og det gøres bedst ved et symbolsk årligt gebyr.

Pladserne
Masteløse joller placeres mest naturligt i områdets sydlige ende, på træstativet under træet.
Joller på trailer (med eller uden mast) placeres bedst på græsarealerne nord for Stråhytten.
Vær opmærksom på at ligge udenfor stierne til slæbestederne.

Kajakker har faste pladser i stativerne. Også her anbefales en eller anden form for aflåsning. (Kontakt bådelauget for pladsanvisning).

Kajakstativerne er fortrinsvis til sejlklubbens medlemmer. 

Efterlad ikke påhængsmotorer på jollerne på land, da de har det med at forsvinde!

For fartøjer liggende på landarealet, er der p.t. ingen faste pladser, så derfor er det vigtigt at tage mest mulig hensyn til hinanden. Sejlklubben tager forbehold for at kunne flytte private joller rundt på området, hvis placeringen besværliggør klubbens arbejde.


Tilmelding
Man tilmelder sig under fanen "BLIV MEDLEM". Start med at oprette en profil. Herefter kan du vælge Bådelaug, hhv. medlem eller ikke-medlem og om det er fartøj nr. 1, 2 eller 3. Følg anvisningerne.
Efter du første gang har indbetalt via dit betalingskort
, vil du næste år pr. 1.4. blive opkrævet via betalingsservice for en ny sæson. Hvis du ikke længere ønsker at være tilmeldt Bådelauget, skal du sende en mail til medlemsadministrator:
baadelaug@bramsejl.dk

Mærkat
Efter tilmelding tilsendes eller udleveres et klistermærke, som klistres på fartøjet (skal sidde synligt). Både, der ikke er tilmeldt, vil blive betragtet som hittegods, og vil, efter skriftlig varsel påsat det pågældende fartøj, blive overladt til politiet. Der vil jævnligt være inspektion af området.

Årligt gebyr
150 kr. for medlemmer af Bramsnæs Sejlklub
375 kr. for ikke-medlemmer af Bramsnæs Sejlklub
Evt. spørgsmål rettes til:
Mail: baadelaug@bramsejl.dk
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram