Oprindelig bekendtgørelse fra Lejre Kommune

Regler for oplag af både på strandareal ved Nagels Rende. Publiceret den 20. maj 2010 af Lejre Kommune.

Fjernelse af både på strandareal ved Ejby
Ejere af både, der ligger på det kommunalt ejede strandareal, matr. nr. 29 c og 39 Ejby By for enden af Nagels Rende i Ejby, bedes venligst fjerne deres båd inden den 21. juni 2010.

Såfremt man ønsker at have båd liggende på strandarealet, skal man melde sig ind i Bramsnæsvig Bådelaug ved henvendelse til Gunna Mineka, tlf. 30 48 25 01, eller pr. mail: gunna@bramsejl.dk

Hvis bådene ikke er fjernet eller registreret i bådelauget inden den 21. juni 2010 vil de blive overdraget til politiet.

Kontingentet til Bådelauget er årligt kr. 300 for ikke sejlklubmedlemmer og kr. 100 for sejlklubmedlemmer.

Baggrund
I henhold til naturbeskyttelsesloven § 22, stk. 1 er det tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. Med kortvarigt ophold forstås i praksis en dag. Miljøcentret Roskilde har i medfør af naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinjen dispenseret til oplæg af et begrænset antal både inden for et afgrænset område på strandarealet.

Som det er praksis på statslige strandarealer har Lejre Kommune i samarbejde med Bramsnæs Sejlklub oprettet bådelauget, Bramsnæsvig Bådelaug, med henblik på lovligt oplag af både på strandarealet. Betingelsen for at have sin båd liggende i mere end en dag er, at man skal registreres som medlem af bådelauget.

Bramsnæsvig Bådelaug administreres af Bramsnæs Sejlklub.